Boekenkast

Het kan wel!
De methode Frieslab
Als het schuurt in de zorg. De methode FrieslabAls het schuurt in de zorg. De resultaten van drie jaar Frieslab.
Inventarisatie mantelzorgondersteuningHoe krijg je met elkaar de cliëntondersteuning geregeld?
Handreiking integrale cliëntondersteuningOmtinker, meitinker of ouderenadviseur? Op weg naar een werkbaar model
Maatwerk in ondersteuningHoe versterk je met casemanagement de eigen kracht van cliënt en zorgverlener?
Toepassing van het Frieslabmodel voor casemanagement op specifieke ziekten zoals dementieCasemanagement van idee naar model
Analyse financieringsstromen Asja (Fier Fryslan)Het schuurt tussen onderwijs, zorg en sociale zaken
Kind onderwegBehoefte aan begeleiding?
Marktwerking: wat mag wel en wat mag niet?Wie financiert huishoudelijke hulp bij thuiswonende mensen met de indicatie 'Verblijf'?